HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Ý nghĩa Thương hiệu: Trường Đại Học Đại Nam

Cập nhật: 31/07/2019
Thương hiệu của Trường ĐH Đại Nam được xây dựng dựa trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, vừa phát triển vừa điều chỉnh, thương hiệu ĐH Đại Nam ngày càng được khẳng định vững mạnh hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chặng đường hơn 10 năm (2007-2018) ghi dấu nhiều nỗ lực và thành công của Thầy trò Trường Đại Học Đại Nam. Uy tín và thương hiệu của Nhà trường ngày càng được khẳng định vững chắc hơn, trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực được xã hội tin tưởng, đánh giá cao. Thương hiệu của ĐH Đại Nam được xây dựng trên nền tảng sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi mà Nhà trường đã đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua các giai đoạn phát triển, quá trình rút kinh nghiệm, điều chỉnh, thương hiệu ĐH Đại Nam ngày càng lớn mạnh và được khẳng định vững chắc hơn. Cụ thể:

 

Logo của Trường ĐH Đại Nam.

 
Về sứ mệnh

 Trường ĐH Đại Nam tập trung cho việc phát triển con người, lấy người học làm trung tâm, đào tạo nguồn nhân lực với chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội; nghiên cứu khoa học, sáng tạo và chuyển giao công nghệ , phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước .

Về tầm nhìn

Tầm nhìn đến năm 2020, Trường ĐH Đại Nam đứng trong nhóm 20 trường đại học Việt Nam được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; phấn đấu trở thành trường đại học đào tạo đa ngành, đa cấp độ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững của đất nước.

Tầm nhìn lâu dài, ĐH Đại Nam phát triển trở thành trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học Việt Nam với nòng cốt là đào tạo khối ngành chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người.

Về giá trị cốt lõi

  Chất lượng và hiệu quả là yếu tố cốt lõi để tạo nên thương hiệu ĐH Đại Nam. Theo đó, chất lượng đào tạo phải tương xứng với chi phí đóng góp của người học. Tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên ĐH Đại Nam. Trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống; tôn trọng nhân phẩm con người; tôn trọng pháp luật là chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong môi trường văn hóa ĐH Đại Nam.

   Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sự sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo cho thành công lại là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống. Từng ngày, từng bước “tích lũy niềm tin” với người học, với cộng đồng , đó là yếu tố cốt lõi làm nên thương hiệu của ĐH Đại Nam.

   Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi là những yếu tố làm nên thương hiệu riêng của Trường ĐH Đại Nam. Đây cũng là nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của tập thể gần 500 cán bộ , giảng viên của nhà trường.
 

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC