HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 - HỆ LIÊN THÔNG

Cập nhật: 06/12/2016
Mẫu đơn xin dự thi lại TN
Loại file: DOC | Dung lượng: 37Kb

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM


                  Số: 195 /ĐN - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

                       Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 2 tốt nghiệp hệ Liên thông

 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

-         Căn cứ quy chế Thi và kiểm tra của Trường Đại học Đại Nam

-         Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp hệ Liên thông lần 2 như sau:

1. Đối tượng tham dự kỳ thi lần 2 gồm:

-         Sinh viên chưa đỗ tốt nghiệp của các năm trước thuộc các hệ Liên thông Trung cấp - Đại học và Cao đẳng - Đại học các ngành đào tạo.

-         Sinh viên chưa được dự thi tốt nghiệp vì các lí do khác nhau, nay đã trả hết nợ và đủ điều kiện dự thi.

2. Để được tham dự kỳ thi tốt nghiệp lần 2, sinh viên cần:

-         Viết đơn xin thi lần 2 tốt nghiệp (Theo mẫu), nộp về Phòng Đào tạo

-         Nộp lệ phí thi: Theo quy định của trường Đại học Đại Nam

-         Thời gian Nộp đơn và lệ phí thi: Từ ngày 05/12/2016 đến hết ngày 28/12/2016.

3. Dự kiến ngày thi tốt nghiệpNgày 07/01/2017.

     Phòng thi, danh sách được dự thi sẽ đăng tải trên website và bảng tin Phòng Đào tạo.

4. Địa điểm tổ chức thi lần 2 tốt nghiệp:  56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Yêu cầu các khoa và phòng thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

-                              -Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-                                        -Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-                                        -Như trên (để thực hiện)

-                                        -Lưu HCQT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG


                      <Đã ký>


PGS.TS Phan Trọng PhứcHotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC