HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

THÔNG BÁO: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông năm 2017 đợt 2

Cập nhật: 09/06/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

      Số: 95 /ĐN - TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––      

       Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017
 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông năm 2017 đợt 2
 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng

-         Căn cứ quy chế Thi và kiểm tra của Trường Đại học Đại Nam

-         Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 – 2017

 Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 như sau:

1. Đối tượng tham dự kỳ thi.

+ Sinh viên chưa đỗ tốt nghiệp của các năm trước thuộc các hệ Đại học liên thông.

+ Sinh viên chưa được dự thi tốt nghiệp vì các lí do khác nhau, nay đã trả hết nợ và đủ điều kiện dự thi.

2. Thời gian:  Ngày 10 tháng 06 năm 2017

+ Sáng: Bắt đầu từ 08h00, thi môn Cơ sở ngành.

+ Chiều: Bắt đầu từ 14h00, thi môn Chuyên ngành.

3. Địa điểm: Cơ sở 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên và biên lai đóng lệ phí thi lại khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, không có biên lai sẽ  không được dự thi.  Danh sách cụ thể theo phòng thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo trước ngày thi 1 ngày.

Yêu cầu các khoa và phòng thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:
-   Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)
-   Ban Giám hiệu (để báo cáo)
-   Như trên (để thực hiện)
-   Lưu HCQT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG


 (Đã ký) 

 

PGS.TS Phan Trọng Phức

 

 


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC