HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Thông báo: Tổ chức kỳ thi phụ cho Hệ liên thông TC – ĐH, CĐ – ĐH các ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng

Cập nhật: 14/04/2017
Đơn xin dự thi lại
Loại file: DOCX | Dung lượng: 18Kb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Số: 51 /TB - ĐN

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––– 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017THÔNG BÁO

 (V/v tổ chức kỳ thi phụ cho Hệ liên thông TC – ĐH, CĐ – ĐH các ngành

 Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng)
 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng, Trung tâm

 

-         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017

-         Căn cứ vào tình hình thực tế

 

Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức thi lại cho sinh viên hệ liên thông như sau:

1.   Đối tượng: Tất cả sinh viên thuộc diện nợ môn hệ Liên thông Trung cấp - Đại học; Cao đẳng – Đại học các khóa 1, 2, 3, 4 được đăng ký tối đa 4 học phần.

2.   Thời gian:

TT

Thời gian

Công việc

Ghi chú

1

10/04/2017 – 15/05/2017

Sinh viên đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo và đóng tiền lệ phí thi lại tại Phòng Tài chính kế toán.

 

2

16/05/2017 – 19/05/2017

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký học và đã đóng tiền tại Phòng Tài chính kế toán, Phòng Đào tạo xếp lịch thi các học phần

 

3

20/05/2017 – 31/05/2017

Sinh viên thi theo lịch của phòng Đào tạo

 

 

3.   Địa điểm: Trường Đại học Đại Nam  – 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân  – Hà Nội

4.   Phân công công việc:

-        Phòng Tài chính kế toán: Thu tiền thi lại

-        Phòng Đào tạo: Nhận phiếu đăng ký thi lại của sinh viên, thống kê số lượng sinh viên đăng ký các học phần và thông báo lịch thi.

-        Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng: Tổ chức thi, phối hợp với khoa chuyên ngành để chấm thi và lên điểm

-        Phòng Hành chính quản trị: Chuẩn bị phòng học

5.   Qui trình thực hiện

Bước 1: Sinh viên đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo (Theo mẫu quy định)

Bước 2: Sinh viên nộp tiền học lại tại Phòng Tài chính kế toán

Bước 3: Xem thông báo lịch học trên web và bảng tin của trường

 

Nơi nhận:

-    Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-    Các khoa, bộ môn (để thực hiện)

-    PKT (để thực hiện)

-    PHCQT, Tài vụ (để phối hợp)

-    Lưu PĐT, VP

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

<Đã ký> 

 

TS. Lương Cao Đông


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC