HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Thời khóa biểu các lớp học bổ sung Khóa 11, năm học 2017 - 2018

Cập nhật: 29/11/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

 

Số: 214 /TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017


THÔNG BÁO

(V/v thời khóa biểu các lớp học bổ sung K 11)
 

Kính gửi: Trưởng các Khoa, Phòng 

-   Căn cứ thông báo số 213 /TB – ĐN của Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam về việc tổ chức các lớp học bổ sung kiến thức cho sinh viên Khóa 11 nhập học muộn.

-   Căn cứ vào tình hình thực tế.

Ban Giám hiệu thông báo về lịch học bổ sung các học phần như sau:

1.        Thời gian: Bắt đầu từ 04 tháng 12 năm 2017; Các buổi tối trong tuần; Từ 18h00 đến 20h30.

2.         Địa điểm:  Cơ sở 56 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội.

TT

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

PHÒNG

BUỔI

GHI CHÚ

1

Tin học đại cương

Thứ 2, 4

P. 301

Tối

 

2

Kỹ năng mềm

Thứ 3, 5

P. 501

Tối

 

3

Pháp luật đại cương

Thứ 6

P. 402

Tối

 


Đề nghị các khoa bố trí giáo viên giảng dạy, các giáo viên chủ nhiệm thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện (có danh sách kèm theo).

Lưu ýTất cả sinh viên Khóa 11 thuộc diện học bổ sung phải tuân thủ lịch học trên. Nếu sinh viên nào không theo học sẽ phải đóng lệ phí và học lại cùng khóa sau. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp giáo viên giảng dạy các học phần.

 

 Nơi nhận:

-          CTHĐQT (để báo cáo)

-          Ban Giám hiệu (để báo cáo)

-          Như trên (để thực hiện)

-          Lưu PĐT, VP

HIỆU TRƯỞNG
 


(Đã ký)

 

PGS. TS Phan Trọng Phức


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC