HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2018

Cập nhật: 27/03/2019
Ngày 23/3/2019, Tổng cục thuế đã thực hiện nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 cập nhật một số nội dung phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.5, cụ thể như sau:

1. Chức năng in Bộ báo cáo tài chính năm (TT200/2014/TT-BTC)


- Cập nhật đúng mã số của các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán:

+ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn – mã số 241

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang – mã số 242

- Cập nhật đúng vị trí hiển thị tên “Kế toán trưởng” trên Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Chức năng tải bảng kê tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho công ty xổ số, bảo hiểm (01/XSBHĐC)

- Cập nhật tự động tính tổng chỉ tiêu [12] khi sử dụng chức năng tải bảng kê trên ứng dụng.

3. Chức năng kết xuất XML tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN)

- Cập nhật chức năng kết xuất XML: không kết xuất dữ liệu Bảng kê 05-2BK/QTT-TNCN có dữ liệu rỗng.

4. Chức năng in tờ khai mã vạch Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN)

- Cập nhật đúng tên chỉ tiêu “Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ [36] = [37] + [38] + [39] – [40]”.

5. Chức năng kê khai tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)

Cập nhật bỏ ràng buộc lỗi cảnh bảo đỏ ở dòng tổng cộng cột 8 (chỉ tiêu [I] cộng chỉ tiêu [II]) trên tờ khai 01/TTĐB với cột 7 ở Bảng II trên Phụ lục 01-1/TTĐB).

Bắt đầu từ ngày 23/3/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

Tuy nhiên, phần lỗi khi thực hiện quyết toán thuế bị lỗi từ phiên bản 4.1.5 vẫn chưa được khắc phục. Cụ thể như sau:

Trong phiên bản 4.15. và phiên bản 4.1.6 khi thực hiện lập Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân trong mục 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)
 

Tiền thuế TNCN không đúng theo bậc lũy tiến được quy định trong luật thuế TNCN.
 

Với minh chứng của một người có thu nhập tính thuế là 230.584.100 đồng thì số tiền thuế TNCN phải nộp được tính như sau:
 

 
Diễn giải chi tiết như sau:
 
 
Hiện nay đã chuẩn bị đến hạn cuối nộp báo cáo Quyết toán năm 2018 các đơn vị cần liên hệ với cơ quản quản lý thuế trực tiếp để nhận được câu trả lời để nộp Báo cáo quyết toán thuế TNCN, nộp thuế TNCN đúng quy định.

Xin chúc các đơn vị và cá nhân thực hiện đúng các nghĩa vụ quy định của luật thuế TNCN.
 

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC