HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt
Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Trường Đại học Đại Nam thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Trường Đại học Đại Nam thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Thông báo: Tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông Trường Đại học Đại Nam. Nhà trường thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
THÔNG BÁO: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông năm 2017 đợt 2
THÔNG BÁO: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông năm 2017 đợt 2
THÔNG BÁO: Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ Liên thông năm 2017 đợt 2
THÔNG BÁO: Tổ chức kỳ thi phụ cho Hệ liên thông TC – ĐH, CĐ – ĐH các ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng
THÔNG BÁO: Tổ chức kỳ thi phụ cho Hệ liên thông TC – ĐH, CĐ – ĐH các ngành

 Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng
THÔNG BÁO: Tổ chức kỳ thi phụ cho Hệ liên thông TC – ĐH, CĐ – ĐH các ngành Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán, Tài chính ngân hàng
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy
Căn cứ vào thông tư số : 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học; và thông tư số 08/2015/ TT- BGD ĐT ngày 21 tháng

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC