HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

Cập nhật: 11/10/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Số:296/TB - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------˜—---------
                       Ngày 10 tháng 10 năm 2018

LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019

 • Căn cứ Thời khóa biểu K8, 9, 10 , 11, 12

 • Căn cứ tình hình thực tế

 
Ban Giám hiệu thông báo lịch thi giữa học kỳ I, lần 1 năm học 2018 - 2019 như sau:

 • Thời gian: Tuần 10 năm học 2018 - 2019.

(Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 27 tháng 10 năm 2018)

 • Địa điểm: K 8, 9, 10 và ngành Dược thi tại Cơ sở Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội

 K11, K12, ngành Kiến trúc, Quan hệ công chúng, Điều dưỡng, Luật kinh tế, Quản trị du lịch thi tại 56 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội
(Sinh viên học tại địa nào thi tại địa điểm đó)
 

TT

KHÓA

CHUYÊN  NGÀNH

HỌC PHẦN

THỜI GIAN

CA

HÌNH THỨC

1

VIII

Xây dựng

KT thi công 2

22/10/2018

8h00

Tự luận

2

VIII

Hóa học ĐC

24/10/2018

8h00

Tự luận

3

VIII

Dược

Viên nén và dạng bào chế hiện đại

22/10/2018

9h30

Tự luận

4

VIII

Nghiên cứu phát triển thuốc, sản phẩm tự nhiên từ cây cỏ

26/10/2018

9h30

Tự luận

5

IX, X

Xây dựng

An toàn lao động

23/10/2018

8h00

Tự luận

6

IX

Kiến trúc

Kinh tế xây dựng

23/10/2018

8h00

Tự luận

7

IX

KT đô thị

25/10/2018

8h00

Tự luận

8

IX

Dược

Công nghệ sản xuất dược phẩm 1

24/10/2018

8h00

Tự luận

9

IX

Kiểm nghiệm 1

26/10/2018

8h00

Tự luận

10

IX

Luật

Pháp luật cd ASEAN

22/10/2018

8h00

Tự luận

11

IX

Luật chứng khoán

24/10/2018

8h00

Tự luận

12

IX

Luật TMQT

26/10/2018

8h00

Tự luận

13

IX + X

Tài chính doanh nghiệp

TC công ty đa quốc gia

23/10/2018

8h00

Tự luận

14

IX

Tiếng Anh

TOEIC

22/10/2018

8h00

TN giấy

15

IX

KN giao tiếp TA1

24/10/2018

8h00

Tự luận

16

IX

Văn học Anh - Mỹ

26/10/2018

8h00

Tự luận

17

IX

Công nghệ thông tin

Quản trị dự án

23/10/2018

8h00

Tự luận

18

IX

KNBMHTMT

25/10/2018

8h00

Tự luận

18

X

Kế toán

Tài chính doanh nghiệp

25/10/2018

8h00

Tự luận

19

X

Quản trị kinh doanh

Quản trị marketing

25/10/2018

8h00

Tự luận

20

X

Dược

Quản lý dược

22/10/2018

8h00

Tự luận

21

X

Sinh lý bệnh miễn dịch

24/10/2018

9h30

Tự luận

22

X

Luật

Luật ngân hàng

23/10/2018

8h00

Tự luận

23

X

Luật tố tụng hình sự

25/10/2018

8h00

Tự luận

24

XI

Luật

Luật dân sự 2

23/10/2018

8h00

Tự luận

25

XI

Điều dưỡng

KNGT - GDSK DD

23/10/2018

8h00

Tự luận

26

XI

Quản trị kinh doanh

NL kế toán

24/10/2018

8h00

Tự luận

27

XI

Tài chính ngân hàng

NL kế toán

24/10/2018

8h00

Tự luận

28

XI

Tiếng Anh

Dẫn luận ngôn ngữ

24/10/2018

8h00

Tự luận

29

XI

Dược

Vi sinh - Ký sinh

24/10/2018

8h00

Tự luận

30

XII

Tài chính ngân hàng

Pháp luật ĐC

23/10/2018

8h00

Tự luận

31

XII

Kế toán

Pháp luật ĐC

23/10/2018

8h00

Tự luận

32

XII

Quản trị kinh doanh

Pháp luật ĐC

23/10/2018

8h00

Tự luận

33

XII

QT du lịch

Pháp luật ĐC

23/10/2018

9h30

Tự luận

34

XII

Tiếng Anh

Pháp luật ĐC

23/10/2018

9h30

Tự luận

35

XII

Tiếng Trung

Pháp luật ĐC

23/10/2018

9h30

Tự luận

36

XII

Quan hệ công chúng

Pháp luật ĐC

25/10/2018

8h00

Tự luận

37

XII

Điều dưỡng

Pháp luật ĐC

25/10/2018

8h00

Tự luận

38

XII

Công nghệ thông tin

Pháp luật ĐC

25/10/2018

8h00

Tự luận

39

XII

Xây dựng

Pháp luật ĐC

25/10/2018

8h00

Tự luận

40

XII

Kiến trúc

Pháp luật ĐC

25/10/2018

8h00

Tự luận

41

XII

Dược

Thực hành dược khoa

24/10/2018

14.00

Tự luận

 
- Danh sách cụ thể theo phòng thi, ca thi sinh viên xem tại bảng tin Đào tạo. Hoặc xem trên website http://www.dainam.edu.vn/sinh viên hiện tại/danh sách dự thi trước ngày thi 1 ngày.
- Sinh viên phải mang Thẻ sinh viên khi vào phòng thi. Nếu không có Thẻ sinh viên, chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 không được dự thi.
- Các lớp có lịch thi được nghỉ học, tuần tiếp học bình thường theo TKB.
 

Nơi gửi:

 • Chủ tịch HĐQT (Để báo cáo)
 • Ban Giám hiệu (Để báo cáo)
 • Các khoa (Để thực hiện)
 • PKT, PĐT (Để chuẩn bị thi)
 • Phòng Quản lý sinh viên (Để thông báo cho sv)
 • Phòng Tài vụ (Để biết)
 • Phòng HCQT, IT (Để chuẩn bị phòng)
 • Lưu ĐT, HCQT

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG


  (Đã ký)


TS. Lương Cao Đông

 

 


Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC