HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Hội đồng Quản trị

Cập nhật: 05/09/2019

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: TS. LÊ ĐẮC SƠN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1957
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Tiến sĩ – Quản lý cấp cao
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: ĐỖ QUÂN
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: ĐOÀN HỒNG NAM
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1965
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐẮC LÂM
 • Giai đoạn                               : 2010 - Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1985
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 Ủy viên Hội đồng Quản trị: PHAN NGỌC HIẾU
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1975
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 •  
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LÊ ĐÌNH ĐẠO  
 
 • Giai đoạn                               : 2007-Nay
 • Ngày tháng năm sinh            : 1953
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
Ủy viên Hội đồng Quản trị: LƯƠNG CAO ĐÔNG
 • Giai đoạn                               : 2019
 • Ngày tháng năm sinh            : 1963
 • Quốc tịch                               : Việt Nam
 • Dân tộc                                  : Kinh
 • Trình độ chuyên môn            : Quản lý cấp cao
 

Bài giới thiệu khác:

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC