HOTLINE: (024) 35577799
English
Tiếng Việt

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến

Cập nhật: 07/10/2019
STT Tên văn bản  
1 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên cuối khóa 2013-2014 Tải về
2 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên cuối khóa 2016-2017 Tải về
3 Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2012-2017_1 Tải về
4 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên  năm 2015-2016_1 Tải về
5 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên cuối khóa năm 2015-2016 Tải về
6 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên cuối khóa năm 2017-2018 Tải về
7 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên cuối khóa năm học 2015-2016 Tải về
8 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm 2014-2015_1 Tải về
9 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm 2016-2017_1 Tải về
10 BC kết quả khảo sát ý kiến của sinh viên năm 2018-2019_1 Tải về
11 BC khảo sát ý kiến của sinh viên năm 2017-2018_1 Tải về
12 HD đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo_1 Tải về
13 HD rà soát cập nhật Chương trình đào tạo_1 Tải về
14 HD rà soát đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo_1 Tải về
15 HD rà soát và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học_1 Tải về
16 HD rà soát và cập nhật chương trình đào tạo_1 Tải về
17 Hướng dẫn rà soát_1 Tải về
18 BC khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2014-2015 Tải về
19 BC khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2015-2016 Tải về
20 BC khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2016-2017 Tải về
21 BC khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2017-2018 Tải về
22 BC khảo sát ý kiến các bên liên quan năm 2018-2019 Tải về

Hotline tư vấn 24/7

(024) 35577799

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
Cơ sở chính: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 1: 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
Hotline tư vấn 24/7
(04) 35577799
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
Gửi

Copyright © 2015 Dainam.edu.vn Phiên bản PC